Khuyến mại sinh nhật lần thứ 7 của Jetstar | Khuyến Mãi | Phòng vé máy bay Bình Dương - Đặt vé máy bay Bình Dương

Logo Phòng vé máy bay Bình Dương - Đặt vé máy bay Bình Dương

Khuyến mại sinh nhật lần thứ 7 của Jetstar

20/08/2015 - 03:38:16 GMT +01:00

Mừng sinh nhật lần thứ 7 của Jetstar Pacific.
Khuyến mại toàn mạng bay, 7.000 chỗ giá chỉ 7 đồng

 Chương trình bắt đầu từ 11:00 đến 23:59 Thứ 6 ngày 22/05/15 hoặc khi vé được bán hết.

Kênh bán: Chỉ bán tại www.Jetstar.com

Điểm khởi hành   Điểm đến Ngày bay Khuyến mại Giá Starter^
kết thúc VND
Bangkok   Hà Nội 12 Jan -  23:59 VND7
  27-Jan-16 23/05/2015
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 12 Jan -  23:59 VND7
  27-Jan-16 23/05/2015
Buôn Ma Thuột   Vinh 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Buôn Ma Thuột   Thanh Hóa 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Buôn Ma Thuột   Hải Phòng 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Buôn Ma Thuột   Thanh Hóa 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Chu Lai   Tp.Hồ Chí Minh 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Hong Kong   Hà Nội 12 Jan -  23:59 VND7
  27-Jan-16 23/05/2015
Huế   Tp.Hồ Chí Minh 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Hà Nội   Phú Quốc 17 Aug -  23:59 VND7
  6-Sep-15 23/05/2015
Hà Nội   Hong Kong 12 Jan -  23:59 VND7
  27-Jan-16 23/05/2015
Hà Nội   Đà Lạt 17 Aug -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Hà Nội   Bangkok 12 Jan -  23:59 VND7
  27-Jan-16 23/05/2015
Hà Nội   Đà Nẵng 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Hà Nội   Nha Trang 17 Aug -  23:59 VND7
  6-Sep-15 23/05/2015
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Hải Phòng   Buôn Ma Thuột 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Nha Trang   Hà Nội 17 Aug -  23:59 VND7
  6-Sep-15 23/05/2015
Phú Quốc   Tp.Hồ Chí Minh 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Phú Quốc   Hà Nội 17 Aug -  23:59 VND7
  6-Sep-15 23/05/2015
Quy Nhơn   Tp.Hồ Chí Minh 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 6 Jan -  23:59 VND7
  27-Jan-16 23/05/2015
Thanh Hóa   Tp.Hồ Chí Minh 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Thanh Hóa   Buôn Ma Thuột 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Thanh Hóa   Buôn Ma Thuột 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Thanh Hóa 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Quy Nhơn 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Chu Lai 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 12 Jan -  23:59 VND7
  27-Jan-16 23/05/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Huế 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Tuy Hòa 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Nẵng 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Phú Quốc 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 6 Jan -  23:59 VND7
  27-Jan-16 23/05/2015
Tp.Hồ Chí Minh   Đồng Hới 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Tuy Hòa   Tp.Hồ Chí Minh 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Vinh   Buôn Ma Thuột 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Đà Lạt   Hà Nội 17 Aug -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Đà Nẵng   Hà Nội 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Đà Nẵng   Tp.Hồ Chí Minh 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015
Đồng Hới   Tp.Hồ Chí Minh 7 Sep -  23:59 VND7
  22-Oct-15 23/05/2015

 

Bình luận
Cam kết bán vé rẻ nhất

PHÒNG VÉ MÁY BAY THY DUNG
CĂN A2F, 102 KHU DÂN CƯ HÒA LỢI, TP MỚI BÌNH DƯƠNG
Tel: 0650 222 0973 – 097676 0818 -091 997 0818- 0917 800 179
Email: phongvethydung@gmail.com
Webs: http//www.vemaybaybinhduong.com.vn
Đặt mua vé máy bay Bình Dương cam kết giá rẻ nhất