Thông tin chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản : CÔNG TY  TNHH DU LỊCH CÁNH SEN VÀNG
Số tài khoản : 0281000541791
Chi Nhánh Bình Dương

 

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Tên tài khoản :   
Số tài khoản : CÔNG TY  TNHH DU LỊCH CÁNH SEN VÀNG
Chi Nhánh  

 

Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB
Tên tài khoản : CÔNG TY  TNHH DU LỊCH CÁNH SEN VÀNG
Số tài khoản :  
Chi Nhánh